• cmruncl -v - start entire cluster
  • cmhaltcl - stop entire cluster
  • cmviewcl - check status of cluster
  • cmrunnode -v nodename - start a single node
  • cmhaltnode -f -v nodename - stop a node
  • cmgetconf -C config_name - get current configuration
  • cmrunpkg -n nodename package_name - start package on node
  • cmmodpkg -e package_name - enable switching
  • cmhaltpkg package_name - stop package

Recent Changes